NZOZ Pasternik

Pasternik

NZOZ Pasternik

NZOZ Pasternik to szpital świadczący zarówno prywatne jaki i finansowane przez NFZ usługi z zakresu rehabilitacji i opieki długoterminowej. Jest firmą rodzinną, której zaangażowanie pozwoliło na stworzenie miejsca przyjaznego pacjentom i ich bliskim, otwartego na nowe projekty inwestycje w nowoczesne technologie rehabilitacyjne. Zarząd i zespół NZOZ Pasternik wspierają nas od początku powstania Fundacji, m.in. poprzez udostępnienie lokalu dla naszej działalności oraz aktywne włączenie się w zbiórkę pieniędzy na rzecz osób i instytucji, które wspieramy. W NZOZ Pasternik znajdziesz puszki, do których można wrzucać datki na rzecz Fundacji. NZOZ Pasternik jest także naszym partnerem w organizacji Kiermaszu Sztuki RehAktywnej.