Nasz zespół

Nasz zespół - Alicja Turczyk

Alicja Turczyk - Fundator, Prezes Zarządu

W 2016 roku Alicja powołała Fundację Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej RehAktywacja, w której jest obecnie Prezesem Zarządu. Alicja w swojej codziennej pracy zajmuje się poszukiwaniem i wdrażaniem rozwiązań służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i poprawie opieki nad seniorami.

Doświadczenie w tym zakresie zdobywała m.in. w Instytucie Spraw Publicznych (ISP), w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), zarządzając NZOZ Pasternik – szpitalem z oddziałami rehabilitacji i opiekuńczo – leczniczym, oraz prowadząc własną firmę Reha Park. Alicja jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutką, terapeutą zajęciowym, oraz absolwentką studiów podyplomowych z Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Jest wnioskodawcą i koordynatorem kilku autorskich projektów finansowanych ze środków Unijnych z dziedziny rehabilitacji i opieki długoterminowej, ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jej pasją zawodową i powołaniem jest praca na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Nasz zespół - Michał Turczyk

Michał Turczyk - Członek Zarządu Fundacji

Michał jest doktorem nauk prawnych oraz adwokatem. W Fundacji wspiera wszelkie działania, dbając o ich aspekty prawne, finansowe i biznesowe. Poszukuje najbardziej optymalnych rozwiązań rozwojowych, w tym pozyskiwania finansowania na realizację projektów Fundacji.

Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, finansowym i prawnym. Jest doradcą wielu firm, w tym prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. Doświadczenie zdobywał m.in. w Ernst&Young, Acreo Taxand i Deloitte. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej Dentons Europe. Jest wykładowcą prawa i biznesu na polskich i hiszpańskich uczelniach wyższych oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prywatnie Michał jest pasjonatem narciarstwa – jako instruktor uwielbia pracę z dziećmi.

Nasz zespół - Izabela Glanowska

Izabela Glanowska - Przewodnicząca Rady Fundacji

Izabela jest lekarzem onkologiem. Na co dzień związana ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, początkowo z Kliniką Onkologii, gdzie odbywała rezydenturę, obecnie kontynuuje pracę w Klinice Ginekologii na Oddziale Chemioterapii. Jest absolwentką Collegium Medium UJ w Krakowie. Swoją wiedzę i praktykę udoskonalała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, oraz stypendiach międzynarodowych. Jest wykładowcą na Collegium Medium UJ i autorem prezentacji i prac naukowych w czasopismach medycznych. Od wielu lat związana z badaniami klinicznymi i wprowadzaniem nowoczesnych terapii w onkologii. W pracy zawodowej zajmuje się głównie nowotworami narządów żeńskich i piersi, oraz żywieniem w onkologii i promowaniem zdrowego trybu życia u chorych z nowotworami. Prywatnie pasjonatka Crossfitu.

Feliks Matusiak - Członek Rady Fundacji

Feliks jest lekarzem, psychologiem i psychoterapeutą. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Pracę terapeutyczną z młodzieżą i rodzinami przeplata z pracą naukową i dydaktyczną w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej UJ CM.

Doświadczenia w NGO nabierał jako sekretarz w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. prof. Marii Orwid. Obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji „KONTEKST” na rzecz rozwoju psychoterapii i terapii rodzin.

Człowiek orkiestra obejmujący swoim spokojnym spojrzeniem wiele spraw na raz i pojedyncze sprawy z wielu perspektyw jednocześnie. Ważny punkt w pracy koncepcyjnej Fundacji.

Nasz zespół - Małgorzata Grzywacv

Małgorzata Grzywacz - Idealna księgowa

Dokładna, skrupulatna, terminowa i zorganizowana, która wszelkie projekty, pomysły i spontaniczne akcje, potrafi ubrać w profesjonalne ramy,zgodne z zasadami praktyki księgowej. Małgosia ukończyła Rachunkowość i rewizję finansową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, od 6-ciu lat wspiera przedsiębiorców i NGO w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki jej pracy jesteśmy pewni, że wszystko, co otrzymujemy od naszych darczyńców, właściwie i rzetelnie rozliczone, trafi do osób i instytucji, które wspieramy.

Nasz zespół - Przemek Bugaj

Przemek Bugaj - Nieoceniony grafik

Kopalnia pomysłów na wizualną oprawę naszych działań. Jego praca polega na graficznym dopełnieniu naszych projektów, a talent i chęć do działania pomagają budować wizerunek naszej Fundacji.