Czytam RehAktywnie

Czytam RehAktywnie

O projekcie:
Projekt ma na celu aktywizację seniorów poprzez zagwarantowanie osobom przebywającym w opiece długoterminowej, stałego dostępu do codziennej prasy oraz rozwój idei wolontariatu osób starszych. Jesteśmy przekonani, że fakt zamieszkania w zakładzie opiekuńczo – leczniczym nie powinien stanowić bariery w dostępie do aktywnego i wartościowego spędzania czasu. Chcemy, aby seniorzy mogli powrócić do dawnego rytuału „codziennej prasówki” i aby fakt zamieszkania w zakładzie opiekuńczo – leczniczym nie stanowił bariery w kontynuacji naturalnej dla wielu seniorów aktywności, jaką jest codzienna lektura aktualnej prasy. W zakładzie Opiekuńczo Leczniczym NZOZ Pasternik utworzyliśmy pierwsząStrefę Czytam RehAktywnie – miejsce, w którym znajduje się wszystko, czego potrzebuje senior do „odbycia klasycznej prasówki” – wygodne fotele i codzienna, zróżnicowana prasa oraz magazyny. Dla pobudzania idei wolontariatu, o Strefę Czytam RehAktywnie, przy udziale naszego wsparcia, zadbają sami seniorzy – mieszkańcy ZOL! W ramach projektu pomyśleliśmy również o potrzebach osób odwiedzających i przygotowaliśmy proste wskazówki, w jaki sposób wykorzystać potencjał Strefy Czytam RehAktywnie do odbycia „aktywnych odwiedzin”.

Projekt w liczbach:
Pierwszą Strefę Czytam RehAktywie utworzyliśmy w Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym NZOZ Pasternik dzięki dofinansowaniu Projektu Czytam RehAktywnie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie projektu umożliwiło nam utworzenie Strefy i zabezpieczenie naszych beneficjentów w prasę w okresie 22.10.2018 – 14.12.2018. Od 15.12.2018 Fundacja kontynuuje dostarczanie prasy w oparciu o własne środki fundacyjne.

Jak możesz pomóc?:
Ufunduj Strefę Czytam RehAktywnie –W Polsce jest niewiele oddziałów opieki długoterminowej, w których pacjenci mają dostęp do codziennej prasy. Jeśli bliskie są Ci wspomnienia Twojej babci lub dziadka, mamy bądź taty, zasiadających w fotelu z kawą do popołudniowej „prasówki”, pomóż nam rozwinąć projekt na szeroką skalę a Twoje piękne wspomnienia przekuć na radość seniorów! Do utworzenia jednej Strefy Czytam RehAktywnie i rocznego zabezpieczenia jednego ośrodka w codzienną prasę potrzebne jest ok 10.000 zł.. Daj nam znać, jeśli „wchodzisz w to” z nami!

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich