Misja

Celem Fundacji RehAktywacja jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na poprawie stanu zdrowia, jakości życia i funkcjonowania osób wymagających rehabilitacji lub/i opieki długoterminowej. Nasze cele realizujemy poprzez finansowe i poza finansowe wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz kadr medycznych działających na ich rzecz a także placówek i podmiotów leczniczych służących naszym beneficjentom.

Wierzymy, że każda osoba starsza, chora lub niepełnosprawna może godnie stawiać czoła wyzwaniom, jakie przed nią stawia sytuacja utraty zdrowia lub sprawności, gdy dokonane zostaną pozytywne zmiany w jej środowisku a placówki im dedykowane będą realizować swoje zadania w oparciu o dobre praktyki i najlepsze standardy świadczenia usług.

W oparciu o wiedzę i doświadczenie naszego zespołu chcemy dokonywać pozytywnych – małych i wielkich zmian w funkcjonowaniu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizować projekty, które podniosą jakość życia naszym beneficjentom, dbać o ich godne traktowanie i warunki funkcjonowania. Kadrom medycznym zaś chcemy dostarczać narzędzi do ich profesjonalnej, pełnej poświęcenia pracy.