#nieprzywłaszczamtrzynastki

#nieprzywłaszczamtrzynastki

O Kampanii:

Kampania społeczna #nieprzywłaszczamtrzynastki dotyczy tzw. trzynastej emerytury. Świadczenie to otrzymują osoby starsze, również te objęte opieką długoterminową. Seniorzy przebywający na stałe w domach opieki, zolach i innych podmiotach świadczących zadania opiekuńcze, nie zawsze są dysponentami własnych emerytur. Choć seniorzy w większości nie są ubezwłasnowolnieni, ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne pobieranie emerytury, zdalne korzystanie z konta, bezpieczne przechowywanie gotówki. Fakt ten sprawia, że dysponentami emerytur pacjentów są ich rodziny, do których trafia emerytura.

Kampania ma na celu uwrażliwienie rodzin i bliskich osób starszych objętych objętych opieką długoterminową, aby środki finansowe pochodzące z tzw.  trzynastej emerytury zostały właściwie zagospodarowane i posłużyły wsparciu seniora. W wielu domach opieki zespoły terapeutyczne dostrzegają dodatkowe potrzeby seniorów, które mogłyby zostać zaspokojone dzięki „trzynastce” i są gotowe służyć radą rodzinie w tym zakresie.

Chcemy zachęcić rodziny do korzystania z kapitału wiedzy osób, które na co dzień opiekują się „ich” seniorami i są gotowi wesprzeć rodzinę w decyzji, jak właściwie zagospodarować finanse należące do seniora. Zależy nam, aby środki jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, „szły za seniorem”, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Aby podnosiły Jego jakość życia i aby nie doszło do rozdysponowania ich w inny, niedotyczący seniora sposób.

Kampania społeczna #nieprzywłaszczamtrzynastki finansowana jest w całości ze środków Fundacji RehAktywacja. W jej ramach zainteresowane ośrodki opieki otrzymują plakaty ułatwiające kontakt rodzin z zespołem terapeutycznym, w celu zdiagnozowania potrzeb osób starszych, które mogą zostać zabezpieczone dzięki środkom pochodzącym z trzynastej emerytury. Kampania realizowana jest również w mediach społecznościowych.

Projekt wystartował w kwietniu 2020 roku.

Jak możesz pomóc:

Jeśli prowadzisz/pracujesz w domu opieki: dołącz do Kampanii. W tym celu skontaktuj się z nami! Przekażemy Ci materiały, które ułatwią kontakt z rodzinami i pomogą uwrażliwić osoby odwiedzające na temat dysponowania „trzynastką”. Możesz też samodzielnie ściągnąć plakat z naszej strony i wydrukować go we własnym zakresie! Nie zapomnij dać nam znać, żebyśmy mogli wspierać Cię w działaniach!

#nieprywłaszczamtrzynastki_plakat

Jeśli jesteś członkiem rodziny osoby objętej opieką długoterminową: zadbaj o właściwe wykorzystanie środków z trzynastej emerytury. Zapytaj zespół terapeutyczny, czego potrzebuje bliska Ci osoba. Zachęć również ośrodek, w którym przebywa senior do dołączenia do Kampanii. Pomóż nam uwrażliwić pozostałe rodziny i pomóc większej liczbie seniorów.