Komu pomogliśmy

Katarzyna Bednarska

Pani Kasia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce z postacią atetotyczną. Fundacja już dwukrotnie wsparła Jej wysiłki na drodze do samodzielności i sfinansowała terapię logopedyczną podczas turnusu rehabilitacyjnego. Przejmujący list Pani Anny – mamy Pani Katarzyny, oraz zdjęcia dostępne są tutaj.